Demony … dla każdegoDemonologia

Leksykon DemonówCabariel


DEMON wśród 31 DUCHÓW POWIETRZNYCH SALOMONA. Cabariel jest księciem z zachodu i północy, z 50 książętami uczęszczającymi do księcia w dzień i 50 w nocy. Każdy książę ma 50 sług, którzy pojawiają się, gdy książęta są wezwani. Za dnia książęta i słudzy są dobroduszni, ale nocne demony są podstępne, nieposłuszne i złe. 10 najważniejszych książąt tamtych czasów to Satifiel, Parius, Godiel, Taros, Asoriel, Etimiel, Clyssan, Elitel, Aniel i Cuphal. Dziesięciu najważniejszych książąt nocy to Mador, Peniet, Cugiel, Thalbus, Otim, Ladiel, Morlas, Pandor, Cazul i Dubiel.Caim (Caym, Camio)


UPADŁY ANIOŁ i 52 z 72 DUCHÓW SALOMONA. Przed swoim upadkiem Caim był w rzędzie ANIOŁÓW. W PIEKLE jest świetnym prezydentem z 30 LEGIONAMI DEMONÓW. Pojawia się najpierw jako czarny ptak lub drozd, a potem jako człowiek niosący ostry miecz. Czasami pojawia się jako mężczyzna ozdobiony kępką i pawim ogonem. Odpowiada na pytania w płonącym popiele. Jest dobry w rozstrzyganiu sporów. Daje ludziom zrozumienie śpiewu ptaków, ryczenia bydła, szczekania psów i głosu wód. Udziela prawdziwych odpowiedzi na temat przyszłości. Marcin Luter miał podobno spotkanie z CaimemCalder, Andrew (1964- 2012)


Ewangelicki ksiądz episkopalny i EGZORCISTA. Andrew Calder jest założycielem i dyrektorem Georgia Paranormal Research Team, który bada nawiedzenia i przypadki demonów. Calder mieszkał kiedyś w nawiedzonym domu, w którym doświadczył zjawisk paranormalnych. Pracował jako funkcjonariusz organów ścigania w agencjach miejskich i stanowych oraz jako prywatny detektyw, specjalizujący się w monitoringu wideo. Jest kapłanem wyświęconym w Komunii Ewangelickich Kościołów Episkopalnych. Calder pojawił się w programach telewizyjnych reality w związku z demonicznymi przypadkami, a także pojawił się w filmach dokumentalnych i dokumentalnych.Camuel


DEMON wśród 31 DUCHÓW POWIETRZNYCH SALOMONA. Camuel jest trzecim duchem Wschodu i rządzi jako król południowo-wschodnich regionów świata. Towarzyszą mu liczne duchy, spośród których znaczących jest 10 duchów dziennych i 210 nocnych. Jego 9 najważniejszymi uczestnikami są Camyel, Omyel, Budiel, Elcar, Citgara, Pariel, Cariel, Neriel i Daniel. Dziesięciu jego nocnych sług pojawi się również w ciągu dnia: Asimiel, Calim, Dobriel, Nodar, Phaniel, Meras, Aszemo, Tediel, Moriel i Tugaros. Camuel i jego towarzysze pojawiają się w pięknej formie i są uprzejmi.Carnesiel


DEMON wśród 31 DUCHÓW LOTNICZYCH SALOMONA. Carnesiel jest głównym cesarzem wschodu i dowodzi 1000 wielkich książąt, 100 pomniejszych książąt i 50 000 000 000 000 duchów duchownych. Jego 12 najważniejszych demonicznych książąt to Myrezyn, Omich, Zabriel, Bucafas, Benoham, Arifiel, Cumeriel, Vadriel, Armany, Capriel, Bedary i Laphor. Carnesiel może pojawić się w dzień lub w nocy. Kiedy to robi, towarzyszy mu świta jego książąt, licząca nie mniej niż 10 i nie więcej niż 300.Caspiel


DEMON wśród 31 DUCHÓW POWIETRZNYCH SALOMONA. Caspiel jest głównym cesarzem południa, który rządzi ponad 200 wielkimi książętami, 400 pomniejszymi książętami i 1 000 200 000 000 duchów duchownych. Jego 12 najważniejszych książąt to Ursiel, Chariet, Maras, Femot, Dudarion, Camory, Larmot, Aridiel, Geriel, Ambri, Carnor i Oriel. W każdym z 12 książąt uczestniczy 2660 książąt pomniejszych. Wszyscy książęta są uparci i chamscy, ale wielu przychodzi do Caspiela, gdy się pojawia.Cassian John (ok. 360-433)


Opat; ojciec kościoła. Podobnie jak św. ANTONI, który poprzedził go w tym samym stuleciu, Jan Kasjan był znaczącym wczesnym autorem opisującym naturę i charakterystykę DEMONÓW oraz środków zaradczych przeciwko nim. Jednak Kościół ostatecznie odrzucił jego pracę jako apokryficzną.

Życie

Kasjan urodził się prawdopodobnie około 360 roku; miejsce jest niepewne. Wśród sugerowanych możliwości są Galia, Syria, Palestyna i Scytia. Nic o nim nie wiadomo aż do 380 roku, kiedy w wieku 20 lat i jego przyjaciel Germanus zostali mnichami w Betlejem, w klasztorze w pobliżu miejsca narodzin Jezusa. Przebywali tam do około 385 roku, po czym wyjechali do Egiptu, spędzając około 15 lat podróżując po Dolnym Egipcie i delcie Nilu, zatrzymując się u najsłynniejszych mnichów i pustelników. Cassian prowadził dziennik, zapisując wszystko, co widział, z żywym stylem i drobiazgową dokładnością, poczuciem humoru i wyczuciem malowniczości. Wyjechali z Egiptu do Konstantynopola, gdzie biskup św. Jan Chryzostom wyświęcił Germana na kapłana, a Kasjana na diakona. W 405 r., po obaleniu Chryzostoma, udali się do Rzymu, niosąc list do papieża św. Innocentego I (r. 401-17) od duchowieństwa Konstantynopola w proteście tego aktu. W Rzymie Kasjan przyjął święcenia kapłańskie. Dziesięć lat później przebywał w Marsylii (w międzyczasie zniknął German), gdzie założył i służył jako opat klasztoru św. Wiktora dla mężczyzn i klasztoru św. Zbawiciela dla kobiet. Poproszony przez sąsiedniego biskupa, Kastora z Apt, o zebranie podsumowania wszystkiego, co zaobserwował i nauczył się podczas swoich podróży, Kasjan ułożył 12-tomową pracę Remedies for the Eight Deadly Sins, która opisuje zasady i organizację wspólnot w Egipcie i Palestyny oraz środków używanych przez mnichów w ich duchowej walce z ośmioma głównymi przeszkodami na drodze do doskonałości mnicha. Nie był pod nadmiernym wrażeniem przez skrajną ascezę i nie polecał go klasztorom na Zachodzie. Zamiast tego uważał, że doskonałość można osiągnąć dzięki miłości, która sprawia, że ludzie najbardziej lubią Boga. Następnym dziełem Kasjana były Konferencje o mnichach egipskich, w których opowiada on o rozmowach, które prowadził z Germanem z mnichami. Wyrażona przez niego doktryna była niekonwencjonalna i przywiązywała zbyt dużą wagę do wolnej woli, a za mało do łaski Bożej. Konferencje były publicznie krytykowane, ale nadal były bardzo popularne i wpływowe. Nawet św. Benedykt przepisał ją jako jedną z ksiąg, które jego mnisi czytali na głos po wieczornym posiłku. Około 430 roku, przyszły papież, św.Leon, zlecił Kasjanowi napisanie siedmiotomowego dzieła O wcieleniu Pana, krytyki herezji nestoriańskiej, która wysunęła ideę, że Chrystus istniał jako dwie odrębne istoty, jedna boska i jedna ludzka. Ta pospiesznie napisana księga pomogła w potępieniu Nestoriusza przez sobór w Efezie w 431 roku. Kasjan zmarł w Marsylii, we Francji, 23 lipca około 433 roku. Po jego śmierci, dekretem przypisywanym papieżowi św. Gelazjuszowi I (492-96) Konferencje zostały uznane za apokryficzne. W 529 r. Sam Kasjan został potępiony przez radę kościelną.

Poglądy Kasjana na demony i diabła

Kasjan powiedział, że istnieją trzy źródła wszystkich ludzkich myśli: Bóg, DIABEŁ i my sami. Myśli od Boga wznoszą nas na wyższy poziom duchowego postępu. Myśli Diabła próbują zniszczyć ludzi przyjemnościami grzechu i tajnymi atakami oraz podstępnymi pozorami, takimi jak rzekomo pochodzące od "aniołów światła", którzy próbują pokazać, że zło jest dobre. Demony Kasjana, podobnie jak te u Antoniego, przypominają greckie DAIMONES, które zamieszkują powietrze i mają nadprzyrodzone moce. Powietrze jest od nich gęste i na szczęście są one niewidoczne dla ludzi, ponieważ lęk przed ich zobaczeniem doprowadziłby ludzi do szaleństwa. Demony są podobne do ludzi, mają podobne myśli i spostrzeżenia i wykrywają wewnętrzne słabości i podatności człowieka, obserwując jego zewnętrzne zachowanie. Księgi 7 i 8 Konferencji dotyczą rozmów z opatem Serenusem i jest wiele dyskusji na temat demonów. Serenus, poprzez swoją wiarę, post i modlitwę, stłumił swoje pragnienia seksualne i mógł oprzeć się demonicznemu uwiedzeniu. Według Serenusa, demony nie mogą przejąć władzy i zjednoczyć się z wewnętrznym duchem ludzi, ale mogą wykorzystać naturalne skłonności, które w nich tkwią, i wykorzystać je do wywołania nieczystych myśli. Na przykład, jeśli demony dostrzegają naturalną skłonność do łakomstwa, wykorzystają to na swoją korzyść. Po pierwsze, demony muszą przejąć władzę nad umysłem i myślami, zanim przejmą kontrolę nad ciałem. - Nie każdy demon może wzniecić każdy grzech w człowieku - powiedział Kasjan. Demony mają swoje specjalności i znajdują możliwości ich wykorzystania. Podobnie, demony nie mogą wzniecać wielu grzechów jednocześnie, ale raczej skupiają się na jednym lub dwóch w określonym czasie. Demony różnią się także indywidualną siłą i możliwościami. Słabsze demony zaczynają się jako pierwsze i są zastępowane przez silniejsze demony, im bardziej dana osoba jest w stanie się oprzeć. Jak powiedział Kasjan, demony nie mogą nękać nikogo z własnej woli, ale tylko za przyzwoleniem Boga. Nie są niepokonani. Mają własne obawy i niepewność w swoich bitwach z ludźmi. Pokonane wycofują się w zdezorientowaniu i rozpaczy. Kasjan powiedział, że nawet w jego czasach moc demonów osłabła od czasów pierwszych mnichów na pustyni. Ci mnisi nie mogli odważyć się spać w nocy wszyscy o tej samej porze, aby nie zstąpiły na nich demony. Jest wiele terminów i imion demonów, powiedział, zbyt wiele, by je wymienić: ale przeszukanie całego Pisma Świętego i przeglądanie ich różnych rodzajów zajęłoby zbyt wiele czasu, jak nazywają je prorocy, onocentaury, satyry, syreny, czarownice, wyjce, strusie, jeżowce; i bolenie i bazyliszki w Psalmach; i nazywane są w ewangelii lwami, smokami, skorpionami i zostały nazwane przez Apostoła księciem tego świata, władcami tej ciemności i duchami zła.

Znaczenie poglądów Kasjana

Kasjan wzmocnił przekonanie, że demony wszędzie próbują atakować ludzi, że mają zdolność wpływania na ludzkie myśli i pragnienia i że mogą zostać udaremnione przez modlitwę, post, znak krzyża i wzywanie imienia Chrystusa . Cassian dodał wiele siły do połączenia demonów z MAGIĄ. Sztuki magiczne, których WATCHERS uczyli "córki Kaina", zostały pod wpływem demonów podporządkowane profanom. "Ciekawe sztuki czarodziejów, zaklęcia i magiczne przesądy" były używane, aby uczyć ludzi "porzucenia świętego kultu Boskości i czczenia i czczenia żywiołów, ognia lub demonów powietrza". Magia przetrwała powódź dzięki Hama, syna Noego, który nauczył się sztuk magicznych od córek Kaina. Ham wiedział, że Noe nigdy nie wpuści magicznych książek na pokład arki, więc Ham zapisał sekrety na metalowych płytach i skałach, których nie można zniszczyć przez powódź. Kasjan powiedział: "A gdy skończył się potop, polował na nich z taką samą ciekawością, z jaką ich ukrywał, i przekazał w ten sposób swoim potomkom łoże wulgaryzmów i wiecznego grzechu".Cerber


Trójgłowy pies lub istota przypominająca psa, która strzeże wejścia do Hadesu, greckiego podziemia. Cerberus nie był pierwotnie "demonicznym" stworzeniem, ale stał się wzorem dla piekielnych ogarów DIABŁA i innych CZARNYCH PSÓW w folklorze. W micie klasycznym Cerber jest potomkiem Tyfona, smoka i potwora w kształcie WĘŻA, związanego z wiatrem i erupcjami wulkanów. Tyfon był ojcem wielu bestii z greckiej legendy, w tym Echidna, półkobiety, pół węża. Cerberus żyje w jaskini po jednej stronie rzeki Styks, która oddziela krainę żywych od krainy umarłych. Tam wita cienie świeżo zmarłych, przewożonych przez rzekę przez Charona. Cerber jest nieprzewidywalny w swojej życzliwości lub wrogości; dlatego zmarłych grzebuje się w ofiarach ciasta miodowego aby mu dały cienie, które gwarantują jego życzliwość. Jako strażnik podziemi, Cerberus zapobiega również ucieczce cienia. Występuje w wielu mitach o zejściu do podziemi, w tym o udaremnionej próbie uratowania Herkulesa i Orfeusza jego ukochanej Eurydyki. W wierszach Homera Cerber jest "psem". Hades daje Herkulesowi pozwolenie na zabranie go z rzeki Acheron, pod warunkiem, że może stłumić bestię bez broni. Herkules schodzi w towarzystwie Merkurego i Minerwy, zmusza psa do uległości i zabiera go do Eurystheusa, króla Tiryns. Ślina kapie z Cerberusa i tworzy trujący akonit. Hezjod, grecki poeta ok. w VIII wieku p.n.e. był pierwszym znanym pisarzem, który nazwał Cerberusa po imieniu. Hezjod opisał bestię jako mającą 50 głów. W czasach rzymskich poetów Cerber wyewoluował w trójgłowego psa ze smoczą szyją i ogonem oraz wężowe głowy wzdłuż jego pleców.Cesmak (Cheshmak, Cheshmak the Karap)


W ZOROASTRIANISM, DEMON wichrów i zniszczenia. W Denkart Cesmak jest nierządnicą o złotym ciele i dużych piersiach. Próbuje uwieść proroka Zaratustrę (Zoroastra), gdy wraca ze spotkania z Ohrmadzem w niebie, ale ją pokonuje.charm [urok]


W MAGII: zaklęcie lub "mała modlitwa" o coś pożądanego. Uroki mogą przywoływać pomoc DEMONÓW. Popularne amulety są używane, aby zapewnić sobie miłość innej osoby, znaleźć skarb lub zdobyć bogactwo, aby mieć szczęście i tak dalej. Kościół katolicki uważa wdzięki za niepożądane i czyny, które otwierają drzwi dla demonicznych wpływów, nawet OPĘTANIE, czy to dla osoby, która tworzy urok, czy dla tej, dla której jest on przeznaczony. Kościół radzi, aby zniszczyć przedmioty związane z urokami.Choronzon (Coronzon)


DEMON lub duch zidentyfikowany w XVI wieku przez Johna Dee i Edwarda Kelly'ego, wezwany w dramatycznym rytuale przez ALEISTER CROWLEY w 1909 r. Dee odniósł się do "Coronzon" lub 333 w swojej komunikacji z duchami; nie uważał go za demona. Crowley nazwał Choronzona Demonem Rozproszeń i Otchłani. Opis ewokacji Crowleya jest pełen dramatyzmu; nie wiadomo, czy zdarzenia miały miejsce jako doświadczenia obiektywne, czy były doświadczane jako wizje. Crowley twierdził, że podbił Choronzon, aby zostać pełnym Mistrzem Świątyni i Tajnym Wodzem. Ewokację przeprowadzono w 1909 roku. W listopadzie Crowley i Neuberg pojechali na wakacje do Algieru i udali się na południe przez pustynię do Aumale. Tam Crowley został wezwany przez głos Aiwassa, istoty, która podyktowała mu Księgę Prawa, aby "zawołał Mnie". Miał ze sobą Enochiańskie Klucze Dee i Kelly używane do komunikowania się z aniołami i duchami i czuł, że otrzymał boskie przesłanie, aby ich użyć. Crowley z powodzeniem wykorzystał 19-ty klucz lub wezwanie, najtrudniejszy, aby uzyskać dostęp do dwóch z 30 aethyrs lub aires (poziomów lub płaszczyzn) rozszerzonej świadomości. Postanowił uzyskać dostęp do pozostałych 28 aethyrs. Crowley i Neuberg wyszli na pustynię na wierzchowca i weszli na niego. Aby wykonać Zew, Crowley trzymał pomalowany cynobrem Krzyż Kalwarii z wygrawerowanym topazem umieszczonym na jego osi. Topaz został wygrawerowany różą składającą się z 49 płatków. Kiedy jego jasnowidzące wizje się ujawniły, Crowley podyktował Neubergowi. Wykonywali jeden eter dziennie, z wyjątkiem jednego dnia, kiedy występowali we dwóch. Rozpoczął się od eteru o ostatnim numerze i przeszedł wstecz w kierunku pierwszego. Większość wizji Crowleya miała charakter apokaliptyczny. W piętnastym wieku przeszedł inicjację do magicznego stopnia Mistrza Świątyni, tytuł, który mógł być w pełni zrealizowany tylko poprzez dostęp do innych eterów. Jednak Crowley napotkał duże trudności, próbując uzyskać dostęp do następnego, 14-go eteru. Po kilku próbach przestał. On i Neuberg schodzili z góry, kiedy nagle Crowley został pochwycony przez natchnienie aby wykonać homoseksualny magiczny rytuał z Neubergem i zadedykować go greckiemu bogu natury Panu. Wrócili na szczyt góry, wpisali w piasek magiczny krąg chroniony imionami i słowami mocy, po czym wykonali surowy kamienny ołtarz. Crowley przyjął uległą rolę w akcie seksualnym jako sposób na eliminację ego. Rytuał był dla niego punktem zwrotnym w jego spojrzeniu na znaczenie seksu w magii; teraz widział to jako dobroczynny sakrament. Rytuał doprowadził również do przełomu w świadomości, gdyż później tego wieczoru Crowley uzyskał dostęp do 14 eteru. W jego wizji został poinformowany, że w odpowiedniej kolejności aby osiągnąć swój ukochany cel zostania Tajnym Wodzem i Mistrzem Świątyni, musiał przejść całkowitą śmierć swojego ego i połączyć ducha z oceanem nieskończoności. Tylko w ten sposób mógł przekroczyć Otchłań, przepaść oddzielającą zwykłych śmiertelników od Tajemnicy Mistrzów. Crowley był w stanie wznowić swoje eksploracje innych eterów, gdzie otrzymywał objawienie za objawieniem, obładowane symboliką. W jedenastym eterze powiedziano mu, że w dziesiątym eterze będzie musiał dokonać świadomego przekroczenia Otchłani, zamieszkanej przez jedną istotę, demona Choronzona, "pierwszą i najbardziej śmiercionośną ze wszystkich mocy zła", istotę składa się z "całkowitej negacji". Rytuał przekroczenia Otchłani odbył się 6 grudnia 1909 r. Poza miastem Bou Saada. Crowley i Neuberg wyszli na pustynię, aż znaleźli dolinę, która miała odpowiednią podłogę z drobnego piasku. Utworzyli krąg skał, narysowali wokół niego magiczny krąg, a następnie narysowali magiczny trójkąt. Demon zostanie przywołany do trójkąta. Krąg miał chronić Neuberga, który siedział w nim uzbrojony w magiczny nóż i notatnik do zapisywania tego, co się stało. Crowley zamierzał wejść do trójkąta, co było niebezpieczne dla maga. W ten sposób stał się być może pierwszym magiem w zachodniej tradycji magicznej, który ofiarował swoje własne ciało jako narzędzie manifestacji demona. Przed rozpoczęciem rytuału Neuberg złożył przysięgę, że będzie bronił magicznego kręgu "myślami, słowami i czynami" i użyje noża, by zaatakować wszystko, co do niego wejdzie, nawet Crowleya. Crowley najwyraźniej nie był w trójkącie, kiedy przywoływał eter, ale znajdował się w "sekretnym miejscu" poza zasięgiem wzroku i słuchu Neuberga. Po wezwaniu Crowley wszedł do trójkąta. Aby pomóc demonowi się zmaterializować, poświęcił trzy gołębie w punktach trójkąta i skropił ich KRWIĄ. Uważał, aby kropla nie spadła poza trójkąt, ponieważ umożliwiłoby to Choronzonowi zamanifestowanie się we wszechświecie. Kiedy cała krew wsiąkła w piasek, potajemnie wyrecytował wezwanie eteru. Był w pełnym transie. Neuberg odnotowuje, że usłyszał głos, naśladując głos Crowleya, wykrzykiwał barbarzyńskie imiona, a następnie bluźnierstwa. W trójkącie pojawiły się wizje. Po pierwsze, Neuberg zobaczył postać kobiety, którą poznał w Paryżu. "Kobieta" próbowała go uwieść, ale Neuberg stawiał opór, domyślając się, że to Choronzon w zmienionej formie. "Kobieta" zaproponowała wówczas uległość, którą również odrzucił. Następnie demon zamienił się w starca, potem w WĘŻA, a następnie w Crowleya, który błagał o wodę. Neuberg trzymał się mocno w kręgu. Neuberg nakazał Choronzonowi zadeklarować swoją naturę. Demon odpowiedział, że splunął na imię Najwyższego. Był Mistrzem Trójkąta, który nie bał się pentagramu. Dał Neubergowi słowa, które mag uznał za "wielkie tajemnice magii", ale okazały się bezwartościowe, żart udawany przez demona. Neuberg przywołał Aiwassa. Choronzon powiedział, że znał imię anioła i że "wszystkie twoje sprawy z nim są tylko płaszczem dla twoich brudnych czarów". Ponownie rozkazany, by zadeklarować swoją prawdziwą naturę, Choronzon powiedział, że nazywa się Rozproszenie i nie można go pokonać w argumentacji. Wypowiedział gwałtowny ciąg bluźnierstw, które podważyły zdolność Neuberga do nagrywania. Odwracając uwagę maga bluźnierstwami, Choronzon rzucił piasek na magiczny krąg. Kiedy zarys był dostatecznie zamazany, przybrał postać nagiego mężczyzny i wskoczył w niego, rzucając Neuberga na ziemię. Obaj walczyli zaciekle. Demon próbował wyrwać Neuberga gardło swoimi pokrytymi pianą kłami. W końcu Neuberg był w stanie zmusić Choronzona z powrotem do trójkąta i naprawił magiczny krąg. Człowiek i demon kłócili się. Choronzon zagroził Neubergowi wszystkimi torturami PIEKŁA, a Neuberg potępił demona jako kłamcę. Po długim czasie demon nagle zniknął, pozostawiając Crowleya samego w kręgu. Crowley wytropił na piasku słowo Babalon i rytuał dobiegł końca. Wraz z Neubergem rozpalili ognisko w celu oczyszczenia i rytualnie zniszczyli okrąg i trójkąt. Neuberg utrzymywał, że walczył dosłownie z Choronzonem, a nie z Crowleyem opętanym przez demona. Niektórzy okultyści twierdzili, że Crowley w jakiś sposób wydzielał ektoplazmę, która umożliwiła demonowi stworzenie formy wystarczająco namacalnej, aby walczyć z Neubergem. Innym zaawansowanym wyjaśnieniem jest to, że całe doświadczenie był wizjonerskie. Niezależnie od prawdy, zarówno Crowley, jak i Neuberg uważali, że Crowley pokonał demona i osiągnął status Mistrza Świątyni i Tajnego Wodza. Nowa wizja samego siebie Crowleya dotyczyła nauczyciela i proroka, który miał indoktrynować świat filozofią Księgi Prawa. Współpracownicy Crowleya powiedzieli, że rytuał trwale go zranił i że był opętany przez Choronzona do końca życia.chtoniczne bóstwa


W mitologii klasycznej przerażające bóstwa świata podziemnego, których tak się boją, że zwykle są bezimienne i nazywane są tylko eufemizmami. Często pojawiają się w postaci WĘŻA, którymi są związane z grobami i śmiercią. Bóstwa chtoniczne były pierwotnie duchami przodków, które reprezentowały duchy zmarłych. Czczono ich poprzez przebłaganie i ofiarę. Jako władcy podziemi, chtoniczne bóstwa dręczą dusze śmierci i panują nad chaosem, ciemnością, mrokiem i złymi duchami. Gdy chrześcijaństwo wyprzedziło pogańskie wierzenia, chtoniczne bóstwa coraz bardziej kojarzyły się ze złem i DIABEM. Największym i budzącym największy strach bogiem chtonicznym jest Hades, grecki król umarłych, który posiada czapkę, która sprawia, że użytkownik jest niewidzialny. Hades jest pozbawiony współczucia, ale nie jest zły. Rzadko opuszcza swoją ponurą krainę podziemi. Jego imię stało się synonimem PIEKŁA. Rzymianie również skojarzyli go z minerałami ziemi i nazywali go Plutonem, bogiem bogactwa. Hades rządzi światem podziemnym ze swoją królową Persefoną. Według mitu Persefona była uroczą dziewicą wiosny, córką Demeter, bogini kukurydzy i żniw. Hades pragnął jej i pewnego dnia wyłonił się z przepaści w ziemi w swoim rydwanie zaprzężonym w czarne konie, porwał ją i zabrał do podziemi. W swoim smutku Demeter spowodowała, że wszystkie rzeczy na Ziemi uschły i umarły. Inni bogowie błagali ją, by ustąpiła, ale odmówiła w gniewie. W końcu Zeus interweniował i nakazał Hadesowi, swojemu bratu, aby zwrócił Persefonę na Ziemię. Hades zgodził się, ale najpierw zmusił Persefonę do zjedzenia ziarna granatu, które związało ją z nim na zawsze. W ramach kompromisu Persefona wracała na Ziemię każdej wiosny, powodując rozkwit planety, i wracała do Hadesu każdej jesieni, powodując śmierć i zimy. Inne chtoniczne istoty to trzy ERINY (Furie), zwane Tisiphone, Megaera i Alecto, które nieustannie ścigały i karały grzeszników Ziemi; i Tanatos, bóg śmierci, i jego brat, bóg snu. Z boga snu, "małej śmierci", wydały sny, które powstały z podziemi w dwóch formach: prawdziwych snów, które przeszły przez rogową bramę i fałszywych snów, które przeszły przez bramę z kości słoniowej. Grecy i Rzymianie przywiązywali dużą wagę do znaczenia snów, zwłaszcza informacji o charakterze proroczym lub wróżbiarskim. Opisy klasycznego podziemia są najbardziej żywe w pismach rzymskiego poety Wergiliusza i greckiego poety Homera. Dla Homera świat podziemny jest mrocznym miejscem, w którym nic nie jest rzeczywiste. Dla Wergiliusza jest to bardziej realistyczne miejsce, gdzie grzesznicy są dręczeni, a dobrzy cieszą się nagrodami i rozkoszami. Wergiliusz podał opis terenu podziemi i środków, którymi dusze weszły. Ścieżka wiodła do dwóch rzek, z których pierwszą była Acheron, rzeka nieszczęścia, która następnie wpadała do Cocytus, rzeki rozpaczy. Tam stary wioślarz o imieniu Charon przewoził dusze przez wody, ale tylko te, za których przejazd zapłacono, monetami umieszczanymi na ustach zwłok przez żywych i prawidłowo pochowanymi. Trzy inne rzeki oddzielały świat podziemny: Flegethon, rzeka ognia; Styks, rzeka niezłomnej przysięgi złożonej przez bogów; i Lethe, rzeka zapomnienia lub zapomnienia. (Dusze powracające na Ziemię w celu odrodzenia musiały pić wody Lety, aby nie pamiętały swojego poprzedniego życia). Bramy Hadesu strzeże trójgłowy pies o smoczym ogonie, CERBERUS, którego głównym zadaniem było powstrzymanie jakichkolwiek dusz przed opuszczeniem ich wnętrza. Sam Hades mieszkał w ogromnym pałacu gdzieś w mroku podziemi, otoczony zimnymi i rozległymi pustkowiami. Hekate to potężna bogini o chtonicznych skojarzeniach, która została patronką magii i CZAROWNIC. Hekate ma trzy aspekty: boginię płodności i obfitości, boginię księżyca i królową nocy, duchy i cienie. Hekate posiada piekielną moc, wędrując nocą po ziemi z DZIKIM ŁOWEM, sforą piekielnych psów o czerwonych oczach i świtą martwych dusz. Jest widoczna tylko dla psów, a jeśli psy wyjdą w nocy, oznacza to, że w pobliżu jest Hekate. Jest przyczyną koszmarów i szaleństwa i jest tak przerażająca, że wielu starożytnych nazywało ją tylko "Bezimienną". Jest boginią ciemności Księżyca, niszczycielką życia, ale także odnowicielką życia. W jednym z mitów zamienia się w niedźwiedzia lub dzika i zabija własnego syna, a następnie ożywia go. W swojej mrocznej postaci nosi naszyjnik wykonany z jąder; jej włosy są zrobione z wijących się węży, które, podobnie jak węże Meduzy, przerażają tych, którzy na nie patrzą. Hekate jest boginią wszystkich ROZDROŻY, patrzącą w trzech kierunkach jednocześnie. W starożytności czarownicy gromadzili się na rozdrożach, by oddać hołd jej i takim piekielnym sługom jak Empusa, hobgoblin; Cercopsis, poltergeist; i Mormo, GHOUL. Jej trójgłowe posągi ustawiono na wielu skrzyżowaniach dróg, a podczas pełni księżyca odbywały się tajne obrzędy, aby uspokoić jej. Posągi Hekate niosącego pochodnie lub miecze również zostały wzniesione przed domami, aby powstrzymać złe duchy. Wiele niebiańskich bóstw Olimpu ma aspekty chtoniczne, takie jak Zeus i Hermes, ale nie budzą one takiego strachu jak bóstw świata podziemnego. Hermes, bóg posłaniec o szybkich nogach, eskortuje dusze zmarłych do podziemi, a dusze gotowe do odrodzenia się z powrotem do krainy żywych. Demeter ma również aspekty chtoniczne ze względu na jej związek z Persefoną.Cimeries


UPADŁY ANIOŁ i 66. z 72 DUCHÓW SALOMONA. Cimeries rządzi 20 LEGIONAMI DEMONÓW jako markiz w PIEKLE. Rządzi też duchami w Afryce. Pojawia się jako dzielny żołnierz jadący na czarnym koniu. Uczy gramatyki, logiki i retoryki. Znajduje zagubione przedmioty i zakopane skarby.Colas, Antide (zm. 1599)


Kobieta oskarżona o CZARY i uprawianie seksu z Szatanem. Aresztowana i osądzona w Dole we Francji Antide Colas została zbadana przez chirurga Nicolasa Milliere′a, który znalazł dziurę poniżej jej pępka. Colas wyznała, że DIABEL, którego nazwała Lizabet, odbył z nią stosunek przez tę dziurę. Powiedziała również, że kiedy diabeł położył się obok niej, jeśli nie zrobiła tego, o co prosił, sprawił, że drgnęła i drżała, a on ukłuł ją w lewy bok. Colas została stracona przez spalenie w Dole w 1599 roku.Cole, Ann


Kobieta zaangażowana w sprawę OPĘTANIA w Hartford w stanie Connecticut, która zdumiała jej mieszkańców i doprowadziła do egzekucji oskarżonej czarownicy. Wydawało się, że Ann Cole nagle zdobyła nadnaturalną wiedzę o złośliwych działaniach oskarżonej czarownicy, która była jej obca. Increase Mather opisał Cole′a jako "osobę prawdziwej pobożności i uczciwości" w swoim opisie w An Essay for the Recording of Illustrious Providences (1684). W 1662 roku Cole mieszkała w domu swojego ojca - opisywanego jako "pobożny człowiek" - kiedy zaczęła mieć dziwaczne pasje, "gdzie demon poprawił jej język, aby wyrazić rzeczy, o których sama nic nie wiedziała", Mather napisał. Czasami dyskursy ciągnęły się godzinami. Cole wymienił nazwiska osób i opisał, w jaki sposób zamierzali oni przeprowadzać "złośliwe plany" przeciwko niej i innym, poprzez nękanie ciał i psujące imiona. Czasami Cole popadał w bełkot. Potem zaczęła mówić po angielsku z precyzyjnym holenderskim akcentem, opisując, jak kobieta, która mieszkała obok holenderskiej rodziny, została dotknięta dziwnym uszczypnięciem jej ramion w nocy. Jedną z osób wymienionych przez Cole′a była "lubieżna i ignorancka" kobieta imieniem Rebecca Greensmith, która przebywała w więzieniu pod zarzutem CZARÓW. Greensmith zaprzeczyła stawianym jej zarzutom, ale gdy skonfrontował się z pisemnym sprawozdaniem z dyskursów Cole, był zdumiony i wyznał wszystko. Greensmith powiedział, że Diabeł po raz pierwszy pojawił się jej w postaci jelenia lub jelonka, omijając ją, aby się nie bała, zyskując pewność siebie. Wielokrotnie uprawiała seks z diabłem i często towarzyszyła mu podczas sabatów. Zaprzeczyła przystąpieniu do satanistycznego PAKTU, ale powiedziała, że diabeł powiedział jej, że wezmą udział w wesołym sabacie w okresie Bożego Narodzenia, podczas którego podpisze z nim pakt. Greensmith powiedział również, że czarownice spotkały się w miejscu niedaleko jej domu i niektóre z nich przybyły w postaci zwierząt i wron. Przyznanie się wystarczyło, by Greensmith skazać i została stracona, prawdopodobnie przez powieszenie. Jej mąż również został skazany na śmierć, chociaż powiedział, że nie jest winny żadnego wykroczenia. Sąd najwyraźniej pomyślał, że skoro był mężem kobiety, nie mógł powstrzymać się od angażowania się w jej złe czyny. Mężczyzna i kobieta, również nazwani przez Cole, przeszli test pływacki - zostali związani i wrzuceni do wody, powszechny test niewinności lub winy wiedźmy. Nie unosili się ani nie tonęli, ale kołysali się jak boje, w połowie w wodzie, a częściowo poza nią. Świadek zaprotestował, że ktokolwiek z rękami związanymi na nogach nie utonie (a tym samym będzie winny) i sam przeszedł próbę. Został delikatnie zanurzony w wodzie, a nie wrzucony, jak oskarżony, i szybko zatonął, udowadniając swoją niewinność. Nie wiadomo, ilu innych nazwanych przez Cole osądzono i stracono za czary; niektórzy uciekli z Hartford i nigdy więcej ich nie widziano. Ann Cole w końcu wyzdrowiała i nie miała już pasów. Wróciła do życia jako "poważna chrześcijanka". Możliwe, że jej pasje były przejawem utajonych zdolności parapsychologicznych, jasnowidzenia. Było to psychiczne okno, które otworzyło się nagle, bez zachęty, a następnie zamknęło, gdy tylko moce zostały uśpione.Collin de Plancy, Jacques (1793-1887)


Francuski demonolog, okultysta i autor. Urodził się jako Jacques Auguste Simon Collin de Plancy w 1793 roku w Plancy-l'Abbaye we Francji. Pracował jako drukarz i wydawca w Plancy-l'Abbaye i Paryżu. W latach 1830-1837 mieszkał w Brukseli; następnie wrócił do Francji po przywróceniu praktyki religii katolickiej i mieszkał tam do końca życia. Zmarł tam w 1887 roku. Zainteresowany okultyzmem i przesądami, Collin de Plancy napisał dziesiątki książek pod pseudonimami o wróżbiarstwie, magii, alchemii, czarnoksięstwie i czarownicach. Tylko około 80 tomów poświęcono przesądom. Zarabiał na wygodne życie. Jego najbardziej znanym, znaczącym i trwałym dziełem jest Dictionnaire Infernal, opublikowany pod jego prawdziwym nazwiskiem w dwóch tomach w 1818 roku. Słownik Profiles Demons zawiera krótkie podsumowania ważnych przypadków i procesów czarów i czarów, a także duchów i dziwne zjawiska paranormalne. Słownik przeszedł kilka wydań. W 1863 roku artysta Louis Breton stworzył zbiór 69 rysunków, z których wszystkie oprócz pęciu przedstawiały demony. Były grawerowane przez M. Jarraulta, a Collin de Plancy dodał je do swojej książki. Większość rycin została ponownie opublikowana w S. L. Mac-Gregor Mathers 'The Goetia: The Lesser Key of Solomon, jego przekładzie słynnego grymuaru. Ilustrowany słownik pozostaje jednym z klasycznych dzieł demonologii. Inne godne uwagi dzieła Collina de Plancy to Historia upiorów i demonów, które pojawiły się ludziom (1819, pod pseudonimem Gabrielle de Plancy); Słownik szaleństwa i rozumu (1820); Autoportret diabła, czyli zbiór opowiadań i opowieści o przygodach i charakterze demonów, ich machinacjach, nieszczęściach, sprawach miłosnych i usługach, które byli w stanie świadczyć ludziom (1825); oraz Legendy o siedmiu grzechach głównych (1864).Constantine (2005)


Horroro-thrillerowy film o okultystycznym detektywie i Egzorcyście, który podróżuje do PIEKŁA, by walczyć z DEMONami i stawić czoła LUCYFEROWI. W filmie wyreżyserowanym przez Francisa Lawrence'a występują Keanu Reeves jako John Constantine i Rachel Weisz jako Angela Dodson, detektyw z Departamentu Policji Los Angeles. Film jest luźno oparty na postaciach z serii komiksów Hellblazer, wydanej przez Vertigo Comics. W filmie tło Constantine'a jest to, że urodził się ze zdolnością wykrywania ANIOŁÓW i demonów. Obu istotom nie wolno ingerować w wolną wolę ludzi, ale mieszańcy, ludzie zmieszani z aniołami lub demonami, mogą to zrobić. Konstantyn jest uważany przez rodziców za szaleńca. Popełnia samobójstwo i idzie do piekła, ale zostaje przywrócony do życia przez lekarzy. Dorasta wiedząc, że Bóg i SZATAN są na niego źli, a z powodu jego próby samobójczej ostatecznie skazany jest na piekło. Film rozpoczyna się od młodego mężczyzny z Meksyku, który przypadkowo odnajduje nazistowską Włócznię Przeznaczenia i zostaje opętany przez nadprzyrodzoną siłę. Udaje się do Los Angeles, pozostawiając po sobie zniszczenie. Tymczasem Constantine, obecnie nałogowy palacz, ma nieuleczalnego raka płuc. Egzorcyzmuje potężnego demona z nastoletniej dziewczyny. Zaburzona psychicznie dziewczyna popełnia samobójstwo w szpitalu, w którym leczy się Constantine. Jej siostra bliźniaczka, Angela Dodson, trafia do szpitala i spotyka Constantine'a. Katoliczka, chce pogrzebu dla swojej siostry, ale kościół odmawia. Konstantyn szuka audiencji u archanioła Gabriela, żeńskiej istoty, aby zapytać, dlaczego Bóg mu nie przebacza i nie uzdrawia. Constantine widzi, że demony ścigają Angelę i odkrywa, że ona, tak jak on, potrafi wykrywać anioły i demony. Stłumiła tę umiejętność, a teraz on ją do niej budzi. Zabiera go na spotkanie Balthazara, mieszańca, który spiskuje z demonem MAMMON, by podbić Ziemię, co może wykonać tylko z pomocą Włóczni Przeznaczenia. Mammon zabiera w posiadanie Angel. Konstantyn na próżno usiłuje egzorcyzmować Angelę. Gabriel pojawia się, zgorzkniały i rozczarowany ludzkością, i mówi, że wypuści Mamonę na świat. Constantine podcina sobie nadgarstki, wiedząc, że pojawi się Lucyfer, by odebrać jego duszę. Kiedy pojawia się DIABEŁ, czas się zatrzymuje. Lucyfer jest wściekły na plany Mammona i odsyła demona z powrotem do piekła. Spala skrzydła Gabriela, a anioł zostaje zredukowany do stanu ludzkiego. Lucyfer usuwa raka z płuc Konstantyna i uprowadza go do piekła. Konstantyn zostaje zbawiony przez Boskie Światło jako nagroda za poświęcenie siebie. Wraca na Ziemię i do Angeli. Pojawia się Włócznia Przeznaczenia, a Gabriel szydzi z Constantine′a, aby ją zabił. Zamiast tego uderza ją w twarz. Konstantyn daje włócznię Angeli i rzuca palenie, teraz rządzi swoim losem.crossroads


Miejsce o magicznej mocy, szczególnie do przywoływania duchów i DEMONów. Skrzyżowania dróg, na których krzyżują się siły energii, od czasów starożytnych uważane były za mające magiczne znaczenie. Rozdroża są nawiedzane przez demony, WRÓŻKI i złe duchy, które czyhają na nieostrożnych podróżników i prowadzą ich na manowce. Zgodnie z tradycją, na rozstaju dróg czarownice i czarownicy gromadzą się na SABBAT. Trawa nie wyrośnie na skrzyżowaniach, na których tańczyły demony. Na rozstajach dróg odprawiane są niektóre magiczne rytuały, takie jak nekromancja, pojawienie się KURY ZNAJDUJĄCEJ ZŁOTO, zaklęcia duchów i demonów oraz składanie ofiar ze zwierząt. Rozdroża są również miejscami zamieszania, a wiedza głosi, że można uniknąć złych duchów, wbiegając na rozdroże.Crowley, Aleister (1875–1947)


Crowley, Aleister (1875-1947) Angielski magik i okultysta. Aleister Crowley był adeptem w radzeniu sobie z duchami, w tym potężnymi DEMONami. Ekstrawagancki i kontrowersyjny, praktykował skandaliczną magię seksu, narkotyków i poświęcenia, ale wniósł znaczący wkład w magię.

Życie

Urodził się jako Edward Alexander Crowley 12 października 1875 roku w Leamington Spa w Warwickshire. Jego ojciec był bogatym piwowarem i kaznodzieją "darbytów", członkiem fundamentalistycznej sekty znanej jako Bracia Plymouth lub Bracia Wyłączni. Rodzice Crowleya wychowywali go w atmosferze represji i religijnej bigoterii. Zbuntował się do tego stopnia, że jego matka nazwała go "Bestią" po Antychryście, imienia, którego z upodobaniem używał w późniejszym życiu, nazywając siebie "Bestią Apokalipsy". Crowleya pociągał okultyzm i był zafascynowany KRWIĄ, torturami i degradacją seksualną; lubił fantazjować, że został zdegradowany przez "Szkarłatną Kobietę". Połączył te zainteresowania w stylu życia, który szokował innych i cieszył się zainteresowaniem, jakie przyciągał. Był nastolatkiem, kiedy przyjął imię Aleister. W 1887 zmarł ojciec Crowleya i został wysłany do szkoły Darbyite w Cambridge. Jego nieszczęśliwe doświadczenia z rąk okrutnego dyrektora sprawiły, że nienawidził Darbyitów. Crowley studiował przez trzy lata w Trinity College w Cambridge, ale nigdy nie uzyskał dyplomu. Pisał poezję, angażował się w aktywne biseksualne życie seksualne i kontynuował studia okultystyczne - Wielkie Dzieło - których to ostatnie było inspirowane Księgą Czarnej Magii i Paktami ARTURA EDWARDA WAITE′A i Chmurą nad Sanktuarium Carla von Eckartshausen. W swoim pierwszym tomie poezji, opublikowanym w 1898 roku, Crowley zapowiedział swoje okultystyczne ekscesy stwierdzeniem, że Bóg i szatan przez wiele godzin walczyli o jego duszę. Napisał: "Bóg zwyciężył - teraz mam tylko jedną wątpliwość - który z nich był Bogiem?" Crowley był na trzecim roku w Trinity, kiedy formalnie poświęcił się magii, którą przeliterował przez "k", aby "odróżnić naukę Mędrców od wszystkich jej podróbek". Zobowiązał się też do "zrehabilitowania" jej. Widział magię jako drogę życia, ścieżkę samokontroli osiąganą z rygorystyczną dyscypliną woli oświeconej wyobraźnią. Po opuszczeniu Trinity, Crowley zamieszkał na Chancery Lane w Londynie. Nazwał się hrabią Władimirem i cały czas zajmował się okultyzmem. Krążyły historie o dziwacznych incydentach, być może częściowo napędzane przez hipnotyzujące oczy Crowleya i aurę nadprzyrodzonej mocy. Podobno otoczyło go upiorne światło, które, jak powiedział, było jego duchem astralnym. Jeden z jego sąsiadów twierdził, że został zrzucony na dół przez złowrogą siłę, a goście powiedzieli, że podczas wchodzenia po schodach doświadczyli zawrotów głowy lub poczuli przytłaczającą obecność zła. W 1898 roku Crowley wyjechał do Zermatt w Szwajcarii na wspinaczkę górską. Poznał Juliana Bakera, angielskiego okultystę, który z kolei przedstawił Crowleya w Londynie George′owi Cecilowi Jonesowi, członkowi Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku. Na zaproszenie Jonesa Crowley został inicjowany do zakonu 18 listopada 1898 roku. Przyjął magiczne motto Frater Perdurabo (Będę wytrwały). Używał innych imion, między innymi Mega Therion (Wielka Dzika Bestia), których używał, gdy później osiągnął rangę Maga. Crowley był już biegły w magii, kiedy dołączył do Złotego Brzasku, a jego Najwyższy Porządek go nudził. Otrzymał instrukcje od Allana Bennetta, którego poznał w 1899 roku, oraz Samuela Liddella Macgregora Mathersa, jednego z założycieli Złotego Brzasku. Mathers uczył Crowleya Abremalina magii ze starego rękopisu, Świętej magii maga Abry-Melina, który przetłumaczył Mathers. Mathers wierzył, że rękopis został zaczarowany i zamieszkany przez istotę. Magia nakazywała rygorystyczny sześciomiesięczny program, prowadzony w całkowitym wycofaniu się ze świata, po którym wtajemniczony robił talizmany, które przyciągały pieniądze, wielki pociąg seksualny i armię widmowych żołnierzy do jego dyspozycji. Crowley zamierzał poddać się temu obrzędowi począwszy od Wielkanocy 1900 roku w Boleskin Manor, jego domu w Szkocji. Jego plany zostały zakłócone przez wewnętrzne walki w Złotym Świcie, które doprowadziły do wydalenia Crowleya z zakonu w 1900 roku. Zemścił się, publikując tajne materiały rytualne. Od 1900 do 1903 Crowley dużo podróżował, odwiedzając Daleki Wschód i zagłębiając się w mistycyzm Wschodu. W 1903 poślubił Rose Kelly, pierwszą z jego dwóch żon. Kelly urodziła mu jedno dziecko, córkę Lolę Zazę. Miesiąc miodowy trwał kilka miesięcy. W 1904 byli w Kairze, gdzie Crowley próbował wyczarować sylfy, żywiołaki powietrza. Podczas pobytu w Egipcie Crowley zaangażował się w swój najważniejszy kontakt z istotą, z Aiwass, opisaną później. Kontakt wpłynął na jego życie i pracę, zapoczątkowując eon Horusa. Crowley miał niesamowity apetyt seksualny i miał liczne kochanki, z których niektóre nazywał "Szkarłatnymi Kobietami", a niektóre urodziły mu nieślubne dzieci. Lubił dawać swoim kobietom "Wężowe pocałunki", używając zaostrzonych zębów do pobierania krwi. Naznaczył niektóre ze swoich kobiet i ostatecznie porzucił je wszystkie na rzecz narkotyków, alkoholu lub ulicy. Crowley bezskutecznie próbował spłodzić "magiczne dziecko". Sformalizował te wysiłki w swojej powieści Moonchild (1929). Rose popadła w alkoholizm, a w 1909 rozwiodła się z Crowleyem z powodu cudzołóstwa. Od końca 1914 do 1919 Crowley mieszkał w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie udało mu się wzbudzić dużego zainteresowania swoim przesłaniem o eonie Horusa. Prowadził rejestr swoich czynności seksualnych, które zatytułował Rex de Arte Regia (Król Sztuki Królewskiej). Wiele wynajętych przez niego prostytutek nie miało pojęcia, że faktycznie angażuje je w magię seksu. On i jego ówczesna Szkarłatna Kobieta, Roddie Minor, wykonywali magię seksualną i rytuały narkotykowe - do tego czasu był uzależniony od heroiny - w celu komunikowania się z istotą, być może z demonem, którego Crowley nazwał "czarodziejką Amalantrah", która istniał na płaszczyźnie astralnej. W 1916 roku Crowley inicjował się do rangi Maga w dziwacznym rytuale czarnej magii, w którym ukrzyżował żabę. W 1918 Crowley poznał Leah Hirsig, nowojorską nauczycielkę, która stała się jego najsłynniejszą Szkarłatną Kobietą. Nazwał ją "małpą Thota". Postanowili założyć opactwo Thelemy, zakonną wspólnotę mężczyzn i kobiet, którzy mieliby głosić Księgę Prawa, dokonywać magii i być wolnymi seksualnie. W 1920 Crowley odnalazł stare opactwo w Cefalu na Sycylii, które przejął i przemianował na Święte Opactwo Misteriów Thelemicznych. Służył jako miejsce licznych orgii seksualnych i magicznych rytuałów, w których w wielu uczestniczyły jego nieślubne dzieci. Lea urodziła córkę Annę Leah, która zmarła w dzieciństwie. W 1921 Crowley zdecydował, że osiągnął magiczną rangę Ipsissimus, równą Bogu. Ale w 1923 roku został zmuszony do opuszczenia opactwa po skandalu związanym ze śmiercią wyznawcy, Raoula Lovedaya. W 1929 Crowley poślubił swoją drugą żonę, Marię Ferrari de Miramar, w Lipsku. Jej renomowane magiczne moce sprawiły, że nazwał ją "Wysoką Kapłanką Voodoo". Rozstali się w niecały rok, kiedy Crowley zamieszkał z 19-letnią kobietą. Maria trafiła do szpitala psychiatrycznego, umożliwiając Crowleyowi rozwód. Późniejsze lata Crowleya były nękane złym stanem zdrowia, uzależnieniem od narkotyków i kłopotami finansowymi. Z trudem utrzymywał się na powierzchni, publikując literaturę faktu i beletrystykę. W 1934 r., rozpaczliwie pragnąc pieniędzy, Crowley pozwał rzeźbiarkę Ninę Hammett o zniesławienie. Hammett stwierdziła w swojej biografii Laughing Torso (1932), że Crowley praktykował czarną magię i oddawał się ludzkim poświęceniom. Angielski sędzia, ława przysięgłych, widzowie i prasa zostali odrzuceni przez zeznania w procesie. Sędzia stwierdził, że "nigdy nie słyszał tak strasznych, okropnych, bluźnierczych i odrażających rzeczy". Ława przysięgłych przerwała proces i orzekła na korzyść Hammett. W 1945 roku Crowley przeniósł się do Netherwood, pensjonatu w Hastings, gdzie mieszkał przez ostatnie dwa lata swojego życia, astmatyk, rozkojarzony i znudzony, zażywający duże ilości heroiny. Zmarł z powodu zwyrodnienia serca i ciężkiego zapalenia oskrzeli 1 grudnia 1947 r. Został poddany kremacji w Brighton. Na jego pogrzebie odprawiono gnostycką mszę i odczytano jego "Hymn do Pana". Jego prochy zostały wysłane do zwolenników w Stanach Zjednoczonych. Opublikowano liczne edycje i zbiory pism Crowleya. Oprócz Księgi Prawa, jego innym najbardziej godnym uwagi dziełem jest Magia w teorii i praktyce (1929), uważana przez wielu okultystów za znakomitą pracę dotyczącą magii ceremonialnej. Równonoc Bogów (1937) odzwierciedla Księgę Prawa. Księga kłamstw zawiera 91 kazań i komentarzy do każdego z nich. Księga Thota (1944) przedstawia jego interpretację Tarota. Talia Thoth Tarot, inspirowana Crowleyem, jest jedną z bardziej popularnych talii we współczesnym użyciu. Praca Crowleya nadal inspiruje ludzi, a organizacje Thelemic istnieją na całym świecie. Inspirował artystów z różnych dziedzin. Pośmiertnie Crowley być może zyskał większą sławę i wiarygodność niż za życia. Pozostaje kontrowersyjny do skrajności, oczerniany jako "satanistyczny okultysta" i chwalony jako genialny mag.

Kontakty podmiotu

Aiwass.18 marca 1904 roku Rose nagle zaczęła nadawać transowy channeling, otrzymując komunikaty z planu astralnego, że egipski bóg Horus czekał na Crowleya. Komunikujący się posłaniec, Aiwass, był imponującym bytem opisanym przez Rose jako wysłannik egipskiej trójcy Horusa, Ozyrysa i Izydy. Crowley uważał Aiwassa za swojego Świętego Anioła Stróża lub boską Wyższą Jaźń, działającą jako pośrednik dla wyższych istot, takich jak Tajni Wodzowie, nadludzkimi adeptami Złotego Brzasku. Okultyści debatowali, czy Aiwass był bytem sam w sobie, czy też częścią samego Crowleya. Dla Crowleya Święty Anioł Stróż był odrębnym bytem, a nie oddzieloną częścią jego własnej osobowości. Crowley pierwotnie przeliterował nazwę jednostki Aiwaz, a później zmienił pisownię na Aiwass ze względów numerologicznych. Crowley wyobrażał sobie Aiwassa jako męską istotę, wyraźnie inną i bardziej niezgłębioną niż inne istoty, które napotkał. Odpowiedzi na pytania zadane przez Crowleya wskazywały, że Aiwass był:

… Istotą, której umysł był tak odmienny od mojego, że nie mogliśmy rozmawiać. Wszystko, co moja żona od Niego uzyskała, to nakazanie mi robienia rzeczy magicznie absurdalnych. Nie chciał grać w moją grę: muszę grać w Jego.

7 kwietnia 1904 r. Aiwass nakazał, aby salon w mieszkaniu w Kairze wynajmowanym przez Crowleyów został zamieniony na świątynię. Aiwass nakazał Crowleyowi wchodzić do świątyni dokładnie w południe przez następne trzy dni i dokładnie przez godzinę spisywać to, co usłyszał. Crowley postąpił zgodnie z instrukcjami. Wewnątrz "świątyni" siedział samotnie przy stole zwróconym w stronę południowej ściany. Zza siebie usłyszał głos Aiwassa, który Crowley określił jako "bogaty tenor lub baryton. . . głęboka barwa, muzykalna i ekspresyjna, jej tony uroczyste, zmysłowe, czułe, gwałtowne lub cokolwiek innego, co pasowało do nastrojów orędzia". Głos był "mową w ciszy", powiedział. Później nazwał Aiwassa "ministrem Hoor-Paar-Kraat" lub "Panem Ciszy", aspektem Horusa, który był odpowiednikiem greckiego Harpokratesa. Podczas dyktowania Crowley nie widział wizualnej zjawy Aiwassa, chociaż miał mentalne wrażenie istoty. Aiwass miał. . . ciało z "subtelnej materii", czyli materii astralnej, przezroczystej jak woalka z gazy lub chmura dymu kadzidła. Wydawał się być wysokim, ciemnym mężczyzną po trzydziestce, dobrze zbudowanym, aktywnym i silnym, z twarzą dzikiego króla i oczami zasłoniętymi, aby ich wzrok nie zniszczył tego, co zobaczyli. Co więcej, Aiwass wydawał się ubrany w strój Asyryjczyka lub Persa. Crowley brał dyktando Aiwassa przez trzy godziny w dniach 8-10 kwietnia, gryzmoląc odręcznie, aby dotrzymać kroku głosowi. Sesje trwały dokładnie godzinę. 65 stron ręcznie pisanych materiałów składa się na Liber Legis, czyli Księgę Prawa, którą Crowley postrzegał jako zwiastun Nowego Eonu lub nowej religii. Każdy rozdział zawierał głos egipskiego bóstwa: Nut, bogini niebios, i dwóch aspektów Horusa, Ha-Kadit, aspektu słonecznego i Ra-Hoor-Kuit, czyli "Horusa z dwóch horyzontów". - Przez lata Crowley był pod wrażeniem Aiwassa. W The Equinox of the Gods przyznał, że nigdy w pełni nie rozumiał natury Aiwassa. Na przemian nazywał istotę "Bogiem lub Demonem lub Diabłem", przed-ludzką inteligencją, sługą lub posłańcem innych bogów, własnym Aniołem Stróżem i własną podświadomością (ostatnią odrzucił na rzecz Świętego Anioła Stróża). Crowley powiedział również, że od czasu do czasu pozwolono mu widywać Aiwassa w fizycznym wyglądzie, zamieszkującego ludzkie ciało, tak samo materialnego człowieka, jakim był sam Crowley. C. S. Jones, który prowadził lożę Ordo Templi Orientis w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej, powiedział, że przeszedł serię magicznych inicjacji, które ujawniły mu, że Aiwass był w rzeczywistości złym demonem i wrogiem ludzkości. Inni uważali, że Jones oszalał. Księga Prawa stała się najważniejszym dziełem Crowleya. W centrum tego znajduje się Prawo Thelemy: "Czyń, co chcesz, będzie całym Prawem". Prawo zostało błędnie zinterpretowane jako oznaczające robienie tego, co się komuś podoba. Według Crowleya oznacza to, że robi się to, co trzeba i nic więcej. Doskonała magia to całkowite i całkowite zestrojenie woli z uniwersalną wolą lub siłami kosmicznymi. Kiedy ktoś poddaje się temu zestrojeniu, staje się doskonałym kanałem dla przepływu sił kosmicznych. Oprócz Prawa Thelemy, księga ta utrzymuje, że każda osoba jest suwerenna i powinna się spełnić w eonie. "Każdy mężczyzna i każda kobieta jest gwiazdą", stwierdza. Jednak Eon Horusa poprzedzi era wielkiej przemocy, agresji i ognia. Aiwass powiedział Crowleyowi, że został wybrany przez "Secret Chiefs", mistrz adeptów Złotego Brzasku, który ma być prorokiem nadchodzącego Eonu Horusa, trzeciego wielkiego wieku ludzkości. Crowley szczerze wierzył, że eon Horusa rozprzestrzeni się na całym świecie jako nowa religia - Crowleyanity - i zastąpi wszystkie inne religie. Księga Prawa pozostała w centrum uwagi. Życie Crowleya przez resztę jego lat. Crowley upierał się, że nigdy nie zrozumiał wszystkiego, co zostało podyktowane. Styl ten jest jednak porównywalny do niektórych innych jego pism, co sugeruje, że materiał mógł pochodzić z jego podświadomości. Obiecane samospełnienie wydawało się mu wymykać. Przez całe życie Crowley wierzył, że jest w stanie zamanifestować wszystko, czego pragnie, w tym duże sumy pieniędzy, ale po roztrwonieniu swojego dziedzictwa nigdy nie był w stanie tego zrobić. Demony wampirów Po powrocie do domu, do Szkocji, Crowley poinformował Złoty Świt, że jest jego nowym przywódcą, ale nie otrzymał odpowiedzi. Następnie ustalił, że Mathers przypuścił na niego psychiczny atak, a on odpowiedział wzywając BELZEBUBA i jego demony do ataku w odwecie. Mathers przygotowywał się przez sześć miesięcy za pomocą magicznych procedur i rytuałów, aby stworzyć wampirycznego demona myślokształtnego, kierując moc Marsa, planety wojny i agresji. Mathers wszedł w trans i skoncentrował swoją wolę na psychicznym wampirze, który powstał z jego splotu słonecznego. Kazał mu zaatakować Crowleya. Jednak sam popełnił poważny błąd. W magii często używa się uczniów do wysyłania, ponieważ jeśli coś pójdzie nie tak i magiczne bumerangi z powrotem, to uczeń będzie cierpiał, a nie mistrz magii. Crowley, który odznaczał się nadzwyczajnymi umiejętnościami magicznymi, przyjął myślokształt, uczynił go jeszcze bardziej paskudnym i odesłał z powrotem, by zaatakował Mathersa. Ta wojna rzekomo trwała latami i była kronikowana przez dziennikarzy na całym świecie. Zdrowie Mathersa pogorszyło się w miarę kontynuowania ataków. Kiedy Mathers zmarł w 1918 roku, wdowa po nim, Moina, obwiniła za jego śmierć psychiczny wampiryzm Crowleya. Przed śmiercią Mathers opisał kiedyś okropną naturę wampirzego demona o kształcie myślowym: Tylko górne części jego ciała były widoczne, kiedy się pojawił. Oczywiście kobiece, miał wąskie piersi wystające z jakiejś ciemnej szaty. Poniżej pasa nic nie istniało. Ciekawskie oczy miały głębokie oczodoły i świeciły słabo intensywną poświatą w kolorze koralowym. Głowa była płaska, osadzona nisko między białymi, tłustymi ramionami, jakby była odcięta tuż pod tymi przerażającymi "oczami". Jak maleńkie, bezużyteczne płetwy, ramiona wydawały się niemal szczątkowe. Były jak nieuformowane kończyny, jeszcze w fazie płodowej. Ale ta rzecz nie potrzebowała broni. Jego przerażającą bronią był niezwykle długi, pokryty szarym językiem. Rury i wklęsły, miał na końcu mały otwór w kształcie kuli, a ten lubieżny język wsuwał się i wysuwał jak wąż w okrągłych, pozbawionych warg ustach. Zawsze próbując mnie zaskoczyć, uderzał we mnie nagle, jak chciwy pocisk, próbując wyssać moją witalność aury. Być może najbardziej przerażającą cechą istoty był jej absolutnie odrażający nawyk przytulania się jak mruczący kot, pocierania o mnie swoją na wpół zmaterializowaną postacią, cały czas czujny, mając nadzieję na znalezienie luki w mojej obronie. A kiedy czasami się to udaje-nie zawsze była przygotowana ani wystarczająco silna, by utrzymać magiczne bariery - przebiłaby moją aurę tym złośliwym językiem aż do mojej nagiej skóry, wywołując bardzo bolesne odczucie. Po tym nastąpiło całkowite osłabienie mojego ciała i ducha na tydzień lub dłużej. Apatyczne, przerażające doświadczenie. Osoby, które znały Crowleya, wierzyły, że jest w stanie stworzyć takiego demona.

Choronzon

W 1909, po rozwodzie z Rose, Crowley rozpoczął homoseksualny związek z poetą Victorem Neubergiem, który został jego asystentem w magii. Ich najsłynniejsze wspólne działanie miało miejsce w 1909 roku na pustyni na południe od Algieru, kiedy wykonali wstrząsające zaklęcie demonicznego Mieszkańca Otchłani, CHORONZONA. Crowley został zainspirowany do włączenia seksu do rytuału i przekonał się o sile magii seksualnej. W 1912 był związany z okultystycznym zakonem magii seksualnej Ordo Templi Orientis, a w 1922 został zaproszony do kierowania organizacją w Wielkiej Brytanii. Przyjął magiczne imię BAPHOMET. Lam. W 1918 roku, w tym samym roku, w którym zmarł Mathers, Crowley przeprowadził z Roddiem Minorem, znanym jako Soror Ahitha, rytuał magii seksualnej zwany Almalantrah. Praca stworzyła portal w przestrzeniach między gwiazdami, przez który istota Lam mogła wejść do znanego fizycznego wszechświata. Od tego czasu uważa się, że inne istoty wchodzą przez ten rozszerzający się portal i stanowią podstawę licznych doświadczeń kontaktowych z UFO i istotami pozaziemskimi. Jednym z objawień dzieła była symbolika jajka. Crowleyowi i Sororowi Ahithie powiedziano: "To wszystko jest w jajku". Crowley uważał, że Lam jest duszą zmarłego tybetańskiego lamy z Leng między Chinami a Tybetem. Lam to po tybetańsku "Droga" lub "Ścieżka", która według Crowleya ma wartość liczbową 71, czyli "Nic", brama do Pustki i połączenie między systemami gwiezdnymi Syriusza i Andromedy. Lam miał wypełnić dzieło zainicjowane przez Aiwassa. Crowley narysował portret Lama i powiedział, że patrzenie na portret umożliwia nawiązanie kontaktu z istotą. Niektórzy uważają Lama za demona, a do portalu mają dostęp inne demony.curse [klątwa]


ZAKLĘCIE lub działanie na szkodę, często wywoływane przez wzywanie pomocy DEMONÓW, innych duchów i bóstw. W tradycji chrześcijańskiej klątwa może powodować problemy demoniczne, w tym OPĘTANIE. Osoba, która rzuca klątwę, ostatecznie odczuwa jej skutki. Termin klątwa pochodzi od anglosaskiego słowa przekleństwo, którego etymologia nie jest znana, co oznacza "wywoływanie krzywdy lub zła". Przeklinanie jest powszechne w praktyce magicznej i poza chrześcijaństwem może być uważane za część systemu sprawiedliwości, w którym przyzywane są potężne złe duchy. Grecy i Rzymianie używali klątw jako części codziennego życia, aby zyskać przewagę w biznesie, polityce, sporcie i miłości. Egipcjanie pisali przekleństwa na magicznych papirusach, przyjętą praktykę przez Greków i Rzymian. Od około V wieku p.n.e. do V wieku n.e. szczególnie popularne w świecie hellenistycznym były tabliczki z klątwami (tabellae defixonium). Tabellae defixonium odnosi się do tablic, które naprawiają lub przyszpilają, zwłaszcza w sensie dostarczania kogoś do mocy podziemi. Tabliczki klątwy były cienkimi kawałkami ołowiu (a czasem innych materiałów) na które zawierały imię ofiary, klątwę, magiczne symbole i imiona różnych bóstw lub bardziej ogólne DAIMONES przywoływane w celu wykonania klątwy. Tablice zostały zakopane w pobliżu świeżego grobowca, pola bitwy lub miejsca straceń, z których wierzono, że wszystkie są zamieszkane przez duchy zmarłych w drodze do podziemi. Klątwy dały duchom moc ataku na ofiarę. Tabliczki z klątwami mocowano też gwoździami i wrzucano do studni, źródeł lub rzek, również zamieszkanych przez duchy. Klątwy rzucano w różnych celach, w tym w celu uniemożliwienia rywalizującym sportowcom wygrywania zawodów, jak w przypadku tej klątwy późnego Cesarstwa Rzymskiego na wyścig rydwanów znalezionego w Afryce:

Zaklinam cię, daemonie, kimkolwiek jesteś, abyś torturował i zabijał od tej godziny, tego dnia, tej chwili, konie drużyny Zielonych i Białych; zabić i rozbić woźnice Klarusa, Feliksa, Primulusa, Romana; nie zostawiaj w nich oddechu. Zaklinam cię przez tego, który wydał ci w tym czasie boga morza i powietrza: Iao, Iasdo. . . aeia.

Iao i Iasdo to warianty Jahwe, żydowskiego imienia Boga.

Przekleństwa w różnych formach są wymienione w Biblii 230 razy. JEZUS przeklął drzewo figowe, bo nie miało owoców, a on był głodny; następnego dnia okazało się ,że drzewo uschło aż do korzeni (Mk 11,12-14). Jednak Jezus potępił przekleństwa, podobnie jak Paweł, który zachęcał ludzi do błogosławienia tych, którzy ich przeklinali. Klątwy mogą wpływać na pokolenia. Rodziny mogą zostać przeklęte przez osoby z zewnątrz lub zostać przeklęte przez zaangażowanie w grzeszne czynności. Według Christiana udział w czarach lub działaniach okultystycznych może przeklinać osobę lub rodzinę . Działania okultystyczne mogą obejmować poszukiwanie komunikacji i wiedzy od duchów zamiast Boga oraz używanie magii lub czarów do kontrolowania i manipulowania innymi, w tym z przedmiotami, które są przeklęte. Klątwy można również rzucać na innych przez złe pragnienia, negatywne osądy innych, negatywne myśli o sobie oraz niezdrowe związki i czynności seksualne. kaznodzieje i egzorcyści, którzy mają dar rozeznania, mogą ustalić, czy dana osoba została przeklęta i czy jest dotknięta przez demona. Prawdopodobne są oznaki załamania psychicznego lub emocjonalnego, powtarzających się i przewlekłych chorób, niepłodności i poronień, problemów finansowych, skłonności do wypadków oraz rodzinnej historii nienaturalnych i przedwczesnych zgonów, takich jak przemoc lub samobójstwo. W przypadku opętania i EGZORCYZMU przez Kościół katolicki przeklęte przedmioty są niebezpieczne i muszą zostać zniszczone. Jeśli ofiara zwymiotuje przeklęty przedmiot, egzorcysta nie powinien go dotykać bezpośrednio; egzorcysta, który to czyni, powinien się modlić i umyć ręce wodą święconą. Obiekt powinien zostać spalony. W mniej ekstremalnych przypadkach skutki klątwy można usunąć poprzez modlitwę, uczęszczanie do kościoła, czytanie Biblia, pokuta, wyrzeczenie, umieszczanie krzyży i przedmiotów religijnych w domu oraz prowadzenie cnotliwego życia.

Przeklinanie demonów w magii

W magii ceremonialnej, duchy lub demony, które nie chcą się pojawić, gdy zostaną wywołane w rytuale, mogą zostać przeklęte, by spłonąć w ogniu przez maga. Mówi się, że ta groźba przeraża duchy do posłuszeństwa. Grimuar Key of Solomon rzuca tę klątwę:

Pozbawiamy was wszelkiego urzędu i godności, którymi mogliście się dotąd cieszyć; i dzięki ich mocy i mocy sprowadzamy was do jeziora siarki i ognia oraz do najgłębszych głębin Otchłani, abyście mogli wiecznie w nim płonąć. Inna klątwa, zwana "Klątwą Łańcuchów" lub "Ogólną Klątwą" (zwana również "Łańcuchami Duchów"), obejmuje rytualne przeklinanie i zapieczętowanie nieposłusznego demona w pudełku skrępowanym żelaznymi łańcuchami:

O duchu N., który jesteś zły i nieposłuszny, ponieważ nie posłuchałeś moich przykazań i chwalebnych i niezrozumiałych Imion prawdziwego Boga, Stwórcy wszystkich rzeczy, teraz przez nieodpartą moc tych Imion przeklinam cię w głębiny Otchłań bez dna, która pozostanie w nieugaszonym ogniu i siarce aż do Dnia Gniewu, chyba że natychmiast pojawisz się w tym trójkącie przed tym kręgiem, aby spełnić moją wolę. Przyjdź szybko iw pokoju pod imionami Adonai, Zebaoth, Adonai, Amioram. Chodź, chodź, rozkazuje ci Adonai Król Królów.

Mag następnie zapisuje imię demona i SEAL na pergaminie, który umieszcza w czarnym drewnianym pudełku zawierającym siarkę i inne śmierdzące składniki. Wiąże pudło żelaznymi łańcuchami, które więzią demona. Mag zawiesza pudełko na czubku miecza i trzyma je nad ogniem, mówiąc:

Zaklinam cię, Ogniu, przez Tego, który stworzył ciebie i wszystkie inne stworzenia tego świata, abyś palił, torturował i pochłaniał tego ducha N. teraz i na wieki.

Mag ostrzega demona, że jego imię i pieczęć zostaną spalone w pudełku, a następnie pogrzebane. Jeśli duch nadal się nie pojawia, mag wpada w większą furię przekleństw, wywołując gniew całego towarzystwa niebios, Słońca, Księżyca, gwiazd i światła zastępów niebios. Jako ostatni środek wrzuca pudełko do ognia. Demon uzna to za nie do zniesienia i pojawi się.

Przeklęte przedmioty

Każdy przedmiot może zostać rytualnie przeklęty, aby wpłynąć nieszczęściem na każdego, kto go posiada, a nawet śmiercią. Czasami przedmioty są przeklęte przez okoliczności. Na przykład mówi się, że "krzyczące czaszki" w Anglii są nawiedzane przez niespokojne duchy zmarłych. Niektóre z czaszek należą do ofiar prześladowań religijnych podczas XVI-wiecznej reformacji zapoczątkowanej przez króla Henryka VIII. Inne to te ze Zwolenników Olivera Cromwella, zwani Roundheadami, podczas angielskiej wojny domowej w połowie XVII wieku. Jeszcze inne czaszki pochodzą od ludzi, którzy stracili głowy w różnych brutalnych epizodach, takich jak morderstwa. Inne przeklęte przedmioty mogą być domem dla demonów, które sprowadzają kłopoty na właścicieli przedmiotów.

Ochrona przed klątwami

Istnieje wiele sposobów na przeklinanie. AMULETY chronią przed klątwami lub je odrzucają, niezależnie od tego, czy dana osoba ma o nich konkretną wiedzę, czy nie. Kamienie półszlachetne i klejnoty były używane od czasów starożytnych jako amulety przeciwko klątwom i innym formom czarnej magii, chorobom i nieszczęściom. Na przykład starożytni Egipcjanie zapisywali zaklęcia na lapis lazuli. Wcześni Grecy i Rzymianie nosili pewne rzeźbione półszlachetne i cenne klejnoty jako pierścionki i naszyjniki, aby odpędzać klątwy. W wielu kulturach zakłada się, że z jakiegokolwiek powodu zostaniesz przeklęty przez swoich wrogów. Zaklęcia, amulety i petycje przywołują ochronę i interwencję życzliwych duchów. Osoba, która została przeklęta, czasami odwiedza inną wiedźmę lub czarownika, aby złamać klątwę i przekląć klątwę.