Szkoła Projektowania

"Algorytm - skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań, sposób postępowania prowadzący do rozwiązania problemu. Można go przedstawić na schemacie blokowym." Wikipedia


Większość profesjonalnych programistów, z którymi się spotkałem, nie jest dobrze przygotowanych do rozwiązywania problemów z projektowaniem algorytmów. A szkoda, bo techniki projektowania algorytmów stanowią jedną z podstawowych praktycznych technologii informatyki. Projektowanie poprawnych, wydajnych i możliwych do wdrożenia algorytmów dla rzeczywistych problemów wymaga dostępu do dwóch odrębnych zasobów wiedzy:

• Techniki - dobrzy projektanci algorytmów rozumieją kilka podstawowych technik projektowania algorytmów, w tym struktury danych, programowanie dynamiczne, wyszukiwanie w głąb, śledzenie wsteczne i heurystykę. Być może najważniejszą techniką projektowania jest modelowanie, sztuka abstrahowania nieuporządkowanej aplikacji ze świata rzeczywistego do czystego problemu odpowiedniego do ataku algorytmicznego.

•  Zasoby -Dobrzy projektanci algorytmów stoją na barkach gigantów. Zamiast pracować od zera nad stworzeniem nowego algorytmu dla każdego zadania, mogą dowiedzieć się, co wiadomo o konkretnym problemie. Zamiast ponownie wdrażać popularne algorytmy od podstaw, szukają istniejących implementacji, które posłużą jako punkt wyjścia. Znają wiele klasycznych problemów algorytmicznych, które dostarczają wystarczającego materiału źródłowego do modelowania większości aplikacji.

Skontaktuj się ze mną